Mit navn er Louise Neubert. Jeg er uddannet specialpsykiatrisk sygeplejerske  og indehaver af NeubertCare.


Jeg har over 25 års erfaring inden for individuel behandling og rådgivning af personer med psykiatriske udfordringer, samt rådgivning af organisationen inden for det socialpsykiatriske og behandlingspsykiatriske område. Mit erfaringsgrundlag er bredt og jeg har derfor de bedste forudsætninger for en god vurdering og faglig sparring i forbindelse med din igangværende behandling.


En af mine kompetencer er i mødet med mennesket, der i en periode i livet har det svært og er udfordret. Her vil du blive mødt med ligeværd. Grundtanken i behandling er med afsæt i recovery tankegangen om, at det er muligt at komme sig igen efter en psykisk lidelse.


Jeg er medejer af PsykiatriService.dk og medejer af PsykiatriserviceDanmark.dk 

Her tilbyder vi tilsyn af bosteder, supervision og vejledning samt undervisning i ADHD og autisme.